موضوع قبلی

1. محیط‌های مشارکتی ریبرگ ساختهٔ کاربران

موضوع بعدی

3. اطّلاعاتی برای هنرمندان

2. اطّلاعاتی برای مترجمان

../_images/korean.png

سامسونگ کره کتاب‌هایی را با استفاده از رورپل (برنامهٔ رومیزی قبل از دنیای ریبرگ) تولید و به عنوان ابزاری برای آموزش «طرز فکر محاسباتی رایانه» به رایگان بین دانش‌آموزان کرهٔ جنوبی توزیع کرده‌است.

توجه

در حال حاضر توسعهٔ نسخهٔ انگلیسی با سندی به جز چیزی که در این‌جا ارجاع شده در حال انجام است.

۵ کار مختلف و ممکن برای ترجمه به زبان انسانی دیگر وجود دارد. قبل از این که هر ترجمه‌ای را شروع کنید با آندره تماس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که در حال دوباره کاری نیستید.

1. از نسخهٔ کنونی انگلیسی (یا فرانسوی) وبگاه استفاده کنید که در عین حال با در دسترس بودن فرمان‌های ربات به زبان xx افزایش یافته. مثلاً اگر به https//world.reeborg.ir/index.html بروید و این می‌توانید این برنامه را بنویسید و اجرا کنید:

from reeborg_fr import *

move()
avance()  # French equivalent

برای این درجه از ترجمه، همهٔ چیزی که لازم دارید فایل reeborg_xx.py است که که در آن xx کد دو حرفی استاندارد یک زبان است. پیش از شروع این کار، شما ممکن است بخواهید ببینید دنیای ریبرگ (همان برایتون) کدگذاری نویسهٔ مورد استفادهٔ زبان شما را پشتیبانی می‌کند، یا نه چون پشتیبانی یونی‌کد برایتون به اندازهٔ خود توزیع استاندارد پایتون کامل نیست. یک راه برای بررسی این مورد تعریف یک تابع به زبان خودتان است. به عنوان مثال، من برای نوشتن دستورها ترجیح دادم از حروفی که در فرانسوی نشانهٔ accent دارند استفاده نکنم. با این وجود، برایتون به من اجازهٔ استفادهٔ این کار را می‌دهد.

def tourne_à_droite():    #توجّه کنید à به نشانهٔ روی
  for i in range(3):
    tourne_a_gauche()

اگر به https://github.com/aroberge/reeborg/tree/master/src/libraries/brython/Lib/site-packages بروید، چنین فایل‌های زبانی را می‌بینید (یکی برای انگلیسی، یکی فرانسوی، و سومی ناقص و احتمالاً ایراد دار اسپانیایی). می‌توانید به عناون نمونه از فرانسوی یا انگلیسی استفاده کنید.

 1. پیام‌های انگلیسی ریبرگ را ترجمه‌کنید.دو تا مقال از این فایل‌ها هست (translation_en.js و translation_fr.js) که در این‌جا قرار دارند https://github.com/aroberge/reeborg/tree/master/src/lang.

../_images/korean2.png
 1. معادل شمارهٔ ۱ بالا را این‌ بار به جای پایتون برای جاوا اسکریپت انجام دهید (reeborg_en.js و reeborg_fr.js). این فایل‌ها هم در https://github.com/aroberge/reeborg/tree/master/src/lang قرار دارند.

4. داشتن یک صفحهٔ محیط ریبرگ اختصاصی به یک زبان دیگر. این فایل‌های html در https://github.com/aroberge/reeborg قرار دارند. نسخهٔ انگلیسی world.html است و نسخهٔ فرانسوی monde.html.

 1. ترجمهٔ این مستندات.

 2. ایجاد یک منوی پیش‌فرض دنیاهای مختلف و در صورت امکان ترجمه یا اقتباس محیط‌های موجود.