موضوع قبلی

2. اطّلاعاتی برای مترجمان

موضوع بعدی

4. اطّلاعاتی برای توسعه‌دهندگان

3. اطّلاعاتی برای هنرمندان

استفاده از تصاویر خوب محیط یادگیری را غنی و آن را،به خصوص برای فراگیران جوان، جذّاب‌تر می‌کند. با این وجود، من از محدودیّت‌های خودم در زمینهٔ ساخت تصاویر قشنگ اطّلاع دارم.

این نسخهٔ محیط ریبرگ از تصاویر png در اندازهٔ ۴۰ × ۴۰ با پس‌زمینهٔ شفّاف استفاده می‌کند (این اندازهٔ غیر عادی به دلایل تاریخی صورت گرفته).

خیلی از این تصاویر از تصادیر موجود در https://openclipart.org برگرفته‌ شده است.

اگر مایل به فراهم کرد‌ن تصاویر اضافی و یا قشنگ‌تر بودید لطفاً تماس بگیرید.