موضوع قبلی

28. قانون شمارهٔ ۴

موضوع بعدی

30. بازبینی چند چالش

29. شگفتی‌ها

برنامه‌ای را که همین الآن نوشتیم را طوری تغییر بدهید که:

mark_starting_point_and_move()

while  not  found_starting_point():
    follow_right_wall()

بشود این طوری:

while not at_goal():
    follow_right_wall()

امتحان کنید!

برنامه را در محیط‌های مسابقات دو با مانع (یعنی محیط‌های با مانع ۱، با مانع ۲ و با مانع ۳) اجرا کنید.

می‌بینید که این برنامه هم در این محیط‌ها کار می‌کند، با این که به کلّی با برنامه‌ای که قبلاً برای پرش از موانع نوشته بودید، فرق می‌کند.

این را امتحان کنید!

حالا با اجرا در محیط با مانع ۴ آن را امتحان کنید.

چه جالب! این برنامه در این محیط‌ هم کار می‌کند. در حالی که برنامهٔ قبلی کار نمی‌کرد. آیا می‌توانید بفهمید چرا این برنامه این جا هم کار می‌کند؟

این کارها را امتحان کنید!

همین برنامهٔ تغییر یافته را دوباره با مارپیچ هزار تو امتحان کنید.

همان طور که بعد از اجرا خواهید دید، این برنامهٔ ساده می‌تواند راه خروج از مارپیچ هزار تو را هم پیدا کند؛ مهم نیست که ریبرگ بخواهد از کجا شروع کند!

جالب بود!