موضوع قبلی

14. تکرار کن

موضوع بعدی

16. اگر فقط ...

15. خلاصه

حالا وقت مرور آن چیزهایی است که از خلاصهٔ قبل تا الآن یادگرفته‌اید.

در این چند بخش، اوّلین کلیدواژه‌های پایتونی -که همان def ، from و import باشند- را دیدیم و فهمیدیم که چطور تابع‌ها را برای استفادهٔ بعدیمان در یک کتابخانه ذخیره کنیم.

همچنین، مفهوم حلقه‌سازی و کلیدواژهٔ اختصاصی دنیای ریبرگ (repeat) برای این کار را دیدیم.

علاوه بر این‌ها ۵ تابع اختصاصی دنیای ریبرگ را هم یاد گرفتیم:

  • ()move

  • ()turn_left

  • ()take

  • ()put

  • ()pause

حالا دیگر آمادگی داریم در مورد چند تا از مفاهیم مهمّ ‌برنامه‌نویسی در رابطه با تصمیم گیری بین دو وضعیّت متفاوت ممکن را یاد بگیریم.