موضوع قبلی

26. پالایش‌ها: بخش ۴

موضوع بعدی

28. قانون شمارهٔ ۴

27. پالایش‌ها: بخش ۵

محیط همین دور و بر ۴ را در نظر بگیرید.

امتحان کنید!

آیا برنامه‌ای را که قبلاً نوشته بودید با این کار می‌کند؟

اگر امتحان نکردید (حتماً امتحانش کردید دیگه، نه؟!) همان طور که احتمالاً حدس زدید، برنامه‌این جا کار نمی کند. برای این که کار کند، باید جای if که قبلاً اضافه کرده‌ایم را با while عوض کنیم. امتحانش کنید.