موضوع قبلی

تمرین‌های برنامه‌نویسی

موضوع بعدی

بازیابی مخاطب‌ها از پیام‌رسان...

حل مسائل روزانهٔ پایتون

این بخش شامل فهرستی از مسائل روزانه‌ای است که ممکن است برای همه پیش بیاید و می‌توان با پایتون به راحتی حلّشان کرد: