فهرست عناوین

موضوع قبلی

محیط‌های آموزش برنامه‌نویسی

موضوع بعدی

تمرین‌های برنامه‌نویسی

آخرین تغییرات

دی ۱۴۰۰

بهینه‌سازی و انتشار

آذر ۱۴۰۰

رفع اشکال‌های جزئی بعد از پایان مهاجرت

آبان ۱۴۰۰

شروع مهاجرت از وردپرس به محیط اسفینکس

۲۴ مهر ۱۴۰۰

فارسی سازی روندنماها

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

  • تکمیل مقالهٔ محیط‌های برنامه‌نویسی

۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - حذف بخش کلاس (به خاطر سرعت خیلی کم سرویس Jitsi) - افزودن بخش تمرین‌های پایتون و ریبرگ - رفع اشکال‌های جزئی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

  • رفع اشکالات جزئی در ترجمه و نگارش برای بهبود خوانایی

  • افزودن ترجمه‌‌ی بخش کمک‌ها

۷ مرداد ۱۴۰۰

  • رفع اشکالات جزئی در ترجمه و نگارش برای بهبود خوانایی

  • افزودن ترجمه‌‌ی بخش کمک‌ها

تیر ماه ۱۴۰۰

  • ایجاد نسخهٔ اولیهٔ سایت